Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,1 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Björholmen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Båt vid Björholmen
Stigfjorden bildar ett litet innanhav mellan Tjörn och Orust och står i förbindelse med västerhavet genom trånga sund. Landskapet är varierat med långsträckta klippöar, strandängar, kala eller bevuxna bergsklippor och bördiga skalgrusblandade dalgångar – idealiskt för vandring och kajakpaddling. På norra Tjörn finns några pärlor väl värda ett besök utmed Stigfjorden.
Kustheden kring Björholmen har skapats under flera sekler, när träden avverkats och boskap betat. Västerut finns vindpinade klippor med rika tångbälten. Inne bland bebyggelsen växer typiska fiskelägesväxter som bolmört, luktviol, vildpersilja och såpnejlika.

Björholmen ingår i Stigfjordens naturreservat och är av riksintresse för naturvård.

Björholmen

Hitta hit


Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot Kållekärr. Efter Kållekärr ta höger i rondell. Kör mot Kyrkesund. I korsningen vid Långekärrs skola, ta höger mot Halsbäck och Björholmen. Följ skyltningen.
Björholmen karta
Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se