Tjörns kommuns logotype
Land 17,9 °C Hav 21,3°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Linneviken, Kyrkesund

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Linnevikens badplats ligger i Kyrkesund . Badplatsen har sandstrand, flytbrygga och toalett. Badet har bra parkeringsmöjligheter.

Här arrangeras kommunal simskola.

På vänster sida av bryggan sett från land kan det fortfarande vara lös botten efter tidigare grävarbeten. I nuläget ska bad ske på höger sida av bryggan sett från land.

Sunna avloppsreningsverk har kapacitetsproblem och ska byggas om till en pumpstation.

 

Genomförandet av omläggning av spillvattenledningar mellan Linneviken och Sunna avloppsreningsverk samt nedläggning av Sunna avloppsreningsverk har nu påbörjats.

 

Markbygg Anläggning Väst AB genomför projektet och har etablerat sin arbetsplats bredvid Sunna avloppsreningsverk. Deras arbete startar nere vid Linnevikens badplats. Ledningarna ska anläggas i naturmark vid sidan av vägen. Vägen kommer att användas för transporter och av grävmaskiner, framkomligheten på vägen kommer till viss del att påverkas.

 

Under perioden vecka 28-vecka 31 kommer inget arbete att pågå inom projektet.

 

För ytterliagre information, vänligen kontakta Tjörns kommun, Vatten och Avlopp.

 

 

 


 

Vägbeskrivning

  • Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng
  • Sväng höger i Wallhamnskorsningen mot Kyrkesund
  • Kör igenom Kållekärr och fortsätt till rondell
  • Sväng höger i rondellen mot Kyrkesund
  • Sväng vänster efter Långekärr, mot Kyrkesund
  • Följ skyltar till badplatsen

Det finns bra parkeringsmöjligheter alldeles intill badplatsen.

Sidan senast uppdaterad 2018-07-09 10.16

Kontaktuppgifter

Tina Liljered Myremark
0304-60 11 83

Avdelningschef
0304-60 11 83
tina.liljered.myremark@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se