Tjörns kommuns logotype
Land 26,0 °C Hav 22,3°C
Medelvind WNW 0,9 m/s

Saga kulturhus

Störst text
Stor text
Normalstorlek

PRESSMEDDELANDE:
Sagahuset i Skärhamn stängs


På grund av en nyligen genomförd mätning av inomhusmiljön i Sagahuset beslöt kultur- och fritidsnämnden den 23 april att stänga Sagahuset i Skärhamn från och med den 7 maj 2018.

Vid en mätning i slutet av 2017 fann man flera olämpliga ämnen bland annat rester av tjära, klorfenoler, kloranisoler och mögel. Kloranisoler är samma ämne som påträffats i Rönnängs och Blekets skolor.

Resultatet har lett till två krav på åtgärdsplaner; en med fokus på inomhusmiljön och en med fokus på arbetsgivaransvaret. Förvaltningen har informerat om att inga åtgärdsplaner tas fram eftersom byggnaden, enligt ägaren Tjörns Bostads AB, är i så dåligt skick att enda åtgärden är att riva huset och bygga nytt. Ett sådant investeringsbeslut har inte fattats.

Beslutet innebär att biovisningar från sjunde maj och framåt kommer att ställas in.

 

OBS!
Det går inte att hyra Saga Kulturhus då säkerheten inte kan garanteras när aktiviteter utförs på scen.

I väntan på att besiktning ska utföras ställs alla planerade arrangemang för
Sagas scen in.

Bioverksamheten är oförändrad.


Saga kulturhus i Skärhamn erbjuder:

  • bio
  • direktsänd opera
  • konserter
  • teaterföreställningar
  • musik- och dramaverksamhet

Öppen scen anordnas flera gånger varje termin

Du kan även ta del av eller medverka själv vid öppen scenett arrangemang då ungdomar visar upp kortare framträdanden med musik, poesi, monologer med mera.

Sidan senast uppdaterad 2018-05-07 11.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se