Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,8 °C
Medelvind S 2,7 m/s

Kulturföreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget ska föreningen vara registrerad och av ideell karaktär. Det ska ha ett öppet medlemsskap och präglas av demokratiska grunder och värderingar, där varje medlem ska erbjudas olika möjligheter till inflytande på verksamheten i föreningen.

Föreningen har inte med automatik rätt till bidrag, utan det är något den får utifrån hur väl dess verksamhen sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Föreningen ska dessutom kunna uppvisa

  • en vald styrelse (ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter)
  • stadgar som beskriver verksamhetens infriktning, syfte och mål
  • medlemsskap i riks- eller distriksorganisationer (om lämpliga finns)
  • bankgiro, postgiro eller bankkonto
  • kontinuerligt genomförd verksamhet under en period av sex månader från föreningens bildande.
Sidan senast uppdaterad 2018-05-02 12.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se