Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Verksamhetsbidrag

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Verksamhetsbidrag innebär ekonomiskt stöd till föreningens löpande verksamhet.

Verksamhet baseras på föregående års aktivitetsstödsunderlag, som rapporteras på särskild blankett. Om föreningen söker statligt aktivitetsstöd räcker det att Ni skickar in en sammanställningsblankett till kommunen som skivs ut när Ni söker det statliga stödet.

Bidragskriterier

För att få räkna en sammankomst som bidragsberättigad gäller följande kriterier:

 • Det ska vara minst fem deltagare i åldern 3-20 år. Även ledare under 20 år får räknas som deltagare.
 • För handikappföreningar gäller minst två deltagare oavsett ålder plus minst en ledare.
 • Aktiviteten måste vara minst en timme (60 minuter).
 • Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
 • Aktivitet räknas för lokalorganisation. Aktivitet anordnad av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan räknas inte.
 • En aktivitet får räknas bara en gång per dag och grupp, oavsett antal deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalorganisaion får bara medräknas vid ett tillfälle.
 • En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper där syftet är att erhålla bidrag för fler sammankomster.
 • Aktivitet får inte räknas för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans, bingo, basarer eller dylikt. Inte heller för studiecirklar, vilka normalt kan få bidrag från annat håll.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande. På sammanställningsblanketten ska totalt antal deltagartillfällen framgå. Sammanställningsblanketten skickas in till kommunen, alternativt en kopia av ansökt statligt LOK-stöd.

Storleken på bidraget

 • Verksamhetsbidraget är 40 kronor per sammankomst.
 • Verksamhetsbidraget för handikappföreningar är 75 kronor/medlem samt 40 kronor/sammankomst.
Sidan senast uppdaterad 2017-03-17 08.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se