Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,3 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Fritidsföreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget ska föreningen vara registrerad och av ideell karaktär. Den ska ha ett öppet medlemsskap och präglas av demokratiska grunder och värderingar, där varje medlem erbjuds olika möjligheter till inflytande på verksamheten.

Föreningen har inte med automatik rätt till bidrag. Det beror på hur väl dess verksamhet sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Föreningen ska dessutom kunna uppvisa

  • en vald styrelse (ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter)
  • stadgar som beskriver verksamhetens inriktning, syfte och mål
  • medlemsskap i riks- eller distriksorganisationer (om lämpliga finns)
  • bankgiro, postgiro eller bankkonto

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 juni.

 

Ansök digitalt genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Katja Nikula på telefon 0304-60 12 85.

 

I en övergångsperiod kan du även skicka din ansökan med post.
Tjörns kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Att: Katja Nikula
471 80 Skärhamn

 

Sidan senast uppdaterad 2018-12-14 11.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se