Tjörns kommuns logotype
Land -1,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 0,4 m/s

Fritidsföreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget ska föreningen vara registrerad och av ideell karaktär. Den ska ha ett öppet medlemsskap och präglas av demokratiska grunder och värderingar, där varje medlem erbjuds olika möjligheter till inflytande på verksamheten.

Föreningen har inte med automatik rätt till bidrag. Det beror på hur väl dess verksamhet sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Föreningen ska dessutom kunna uppvisa

  • en vald styrelse (ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter)
  • stadgar som beskriver verksamhetens inriktning, syfte och mål
  • medlemsskap i riks- eller distriksorganisationer (om lämpliga finns)
  • bankgiro, postgiro eller bankkonto
  • kontinuerligt genomförd verksamhet under en period av sex månader från föreningens bildande.

Ansökan ska vara fritid tillhanda senast den 30 juni. Den ska skickas till Tjörns kommun, Fritid

Sidan senast uppdaterad 2017-03-17 08.51
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se