Tjörns kommuns logotype
Land -1,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Åldersgränser

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Innan en film får distribueras på den svenska marknaden måste den granskas av Statens medieråd. Där bedömer man om filmen ska vara barntillåten eller få en åldersgräns.

Det är alltså inte Svenska Bio som satt upp dessa regler, men vi är ansvariga för att de efterföljs. För mer information, kontakta Statens medieråd.

Följande åldersgränser gäller i Sverige:

Barntillåten: Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman*.

Från 7 år: Man måste vara minst 7 år för att se filmen, i målsmans* sällskap får alla åldersgrupper se filmen.

Från 11 år: Man måste vara minst 11 år för att se filmen, i målsmans* sällskap måste man vara minst 7 år.

Från 15 år: Man måste vara minst 15 år för att se filmen, i målsmans* sällskap måste man vara minst 11 år.

* Målsman är en person som fyllt 18 år.

Sidan senast uppdaterad 2017-08-17 09.44
Kontaktuppgifter
Tjörns turistbyrå
0304-60 10 16

0304-60 10 16

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se