Tjörns kommuns logotype
Land -1,1 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Projekt

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Läskraft

Tjörns kommunbibliotek deltar i det nationella högläsningsprojektet Läskraft som bedrevs i många av landets kommuner. Projektet Läskraft innebär att personer på frivillig basis besöker äldre på äldreboenden och läser högt för dem.

De flesta har som vana att dagligen läsa tidningar, böcker, brev och allt annat som hör vardagslivet till. När minnet sviker påverkas också läsförståelsen och förmågan till koncentration.

Högläsning kan vara det enda sättet att få ta del av en bok eller en tidning.

När samtalsämnena tryter kan en stunds högläsning ge närhet, väcka minnen och skapa samtal. Högläsning är ett stimulerande avbrott för många äldre som känner glädje över de besökande högläsarna.

I kommunen samarbetar biblioteket och studieförbundet Vuxenskolan med ABF, PRO, Röda Korset, SPF Tjörnveteranerna och Svenska Kyrkan.

BiV:s förskoleprojekt

Läsfrämjande medel från Kulturrådet, med bokpåsar på en förskola i Skärhamn, där föräldrar kan låna hem direkt på förskolan.

Bokjuryn för årskurs 5

Projektet som vänder sig till elever i åk5 har utvecklats de senaste tre åren från att endast ha pågått i ett par klasser till att innefatta kommunens samtliga elever i åk5. Med hjälp av Barnbokskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster styr eleverna urvalet av litteratur som köps in till klasserna. Genom demokratisk röstning köps böcker in som eleverna sedan läser i klasserna och behåller läsåret ut. I år kommer vi att köpa in färre titlar i fler exemplar för att underlätta samtal i klasserna. Böckerna tillfaller sedan skolbiblioteken och når fler elever. Som en del i projektet deltar eleverna i kreativ skrivarverkstad med spokenwordpedagog.

Syftet med projektet är att omge eleverna med böcker för att skapa ett ökat intresse för läsning både i skolan och på fritiden. Vi vill också inspirera till eget skrivande och berättande. Pedagogerna inspireras till ett ökat användande av skönlitteratur i undervisningen. Målet är att eleverna får ett ökat intresse för text både som konsumenter och producenter samt att de får en ökad läsförmåga och läsförståelse.

Sidan senast uppdaterad 2016-03-17 18.10

Mer information

Centrum för lättläst:
Projekt Lättlästlänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se