Tjörns kommuns logotype
Land 6,1 °C Hav 12,4 °C
Medelvind S 4,5 m/s

Deltas personal

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Cathrine Berntsson Bild Cathrine Berntsson Avdelningschef Delta, Barn & unga 0706-66 58 01
Anna-Karin AKO Leverin Bild Anna-Karin "AKO" Leverin Föreståndare Kultur- och fritidscentra 0766-34 11 86
Andreas Gunnarsson Bild Andreas Gunnarsson Musiklärare: Gitarr, Rockverksamhet, Musik i klass, Öppen Scen, tf samordnare Kulturpedagogpoolen 0766-34 15 90
Andreas Jirdell Bild Andreas Jirdell Musiklärare: klarinett, saxofon, musik i klass, orkesteransvar 0766-44 30 37
Eva Elvesson Bild Eva Elvesson Musiklärare: blockflöjt, tvärflöjt, piano, musik i klass, orkesteransvar 0766-44 30 34
Karin Jonsson Bild Karin Jonsson Musiklärare: blockflöjt, piano, keyboard, musik i klass 0766-44 30 39
Mia Tudén Bild Mia Tudén Musiklärare: piano, dans och rytmik i förskoleklass, orkesteransvar, Öppen Scen 0766-44 30 41
Anna Holgersson Bild Anna Holgersson Danslärare: dans från 5 år till årskurs 3, dans & rytmik i förskoleklass, dans i skolan 0766-34 10 28
Marcus Carter Bild Marcus Carter Filmpedagog: filmkurser, film i skolan. Trummor 0766-34 12 15
Erik Martinsson Bild Erik Martinsson Musiklärare: trumpet, trombon, tuba, slagverk, orkesteransvar 0766-34 15 49
Sebastian Wihstrand Bild Sebastian Wihlstrand Teaterlärare: teaterkurser, teater i skolan 0766-34 18 97
Johan Nilsson Bild Johan Nilsson Ungdomskonsulent ansvar Kultur 0766-34 17 78
Pia Andersson Bild Pia Andersson Ungdomskonsulent ansvar Delaktighet och inflytande 0766-34 14 13
Åke Jonasson Bild Åke Jonasson Ungdomskonsulent ansvar Teknik och motor 0766-34 11 80
John Fjällbrandt Bild John Fjällbrandt Servicetekniker 0766-34 14 19
Zara Zeidlitz Bild Zara Zeidlitz Danspedagog/Ungdomskonsulent
Danskurser från årskurs 4 och uppåt, dans i skolan och fritiden
0766-34 14 18
Olof Bäckersten Bild Olof Bäckersten Ljud- och ljustekniker 0766-34 16 13
Renate Bergius Bild Renate Bergius Bildpedagog: akvarellmålning i skola och kurser 0766-44 30 36
Boel Sjöberg Bild Boel Sjöberg Litteraturpedagog 0766-34 11 76
Johan Lundin Bild Johan Lundin Ungdomskonsulent 0766-34 15 97
Arvid Kristensson Bild Arvid Kristensson Musiklärare: Gitarr/ungdomskonsulent 0766-34 15 40
Johan Aksell Bild Johan Aksell Kulturlots 0766-34 15 36
David Bukovinszky Bild David Bukovinszky Musiklärare: Gitarr, Cello, Musik i klass 0766-34 17 88
Sara Arvidsson Selan Bild Sara Arvidsson Selan Musiklärare: Imse-Vimse på biblioteket, sång, piano 0766-34 11 46
Johan Örtlund Bild Johan Örtlund Musiklärare: Gitarr, elbas, kontrabas. Tf samordnare för Kulturpedagogpoolen
(tjänstledig läsåret 17-18)
0766-44 30 35
Petter Kauttmann Bild Petter Kauttmann Kulturpedagog
(tjänstledig hösten-17)
0705-80 19 53
Katarina Forsström Bild Katarina Forsström Musiklärare: fiol, orkesteransvar (tjänstledig hösten-17) 0766-44 30 40
Stina Jirdell Bild Stina Jirdell Musiklärare: Imse-Vimse på biblioteket, sång, musik i klass (tjänstledig ht-17) 0766-34 11 88
Mattias Bäckman Musiklärare: Fiol 0766-44 30 40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se