Tjörns kommuns logotype
Land -2,5 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 1,3 m/s

Frågor och svar Kulturskolan Delta

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vilka får söka?

Till kulturskolan kan du söka till och med det år du slutar gymnasiet. Du ska bo och vara skriven i Tjörns kommun.

Vilka får plats? 

Du måste ha åldern inne för ditt kursval. Du kan göra din ansökan till Kulturskolan när som helst under året. Du placeras i eventuell kö utifrån när du gjort din ansökan. I en del ämnen är det många som söker och då är det i sista hand lotten som avgör om du får plats.

Antagningsbesked

Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje nytt läsår blir det större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då. Vi sänder antagningsbesked till hemmen, i första hand via den mejladress som uppgivits på webbanmälan, före midsommar varje år.

Om du inte kommer in

Kommer du inte in på din kurs står din ansökan kvar under läsåret. Du erbjuds då plats om någon slutar eller byter kurs.

Om du inte kommit in under året ska du komma ihåg att söka igen till nästa läsår. Vi raderar vår kö i maj, men skickar först en förfrågan om du vill stå kvar. Därefter plockar vi istället in årets sökande. Du kan notera på ansökningsblanketten om du har sökt tidigare.

Kan man söka under läsåret?

Ja, det kan du. Vår webbanmälan är öppen hela året.  Det är alltid lättast att få plats till höststarten. Får vi ändringar i schema under läsåret så tar vi alltid in sökande som finns i kön.

Kom annars ihåg att söka igen till våren. Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller. 

Om du vill gå flera kurser

Eftersom vi har många elever som står i kö kan det vara svårt att få gå flera kurser på kulturskolan parallellt. Likaså är det inte självklart att man kan byta från ett ämne till ett annat. Det kan finnas elever som stått i kö till just det ämnet i flera år.

Vi försöker dock alltid hjälpa till. Ring gärna kulturskolan om du har frågor kring detta.

Anmälan

Du gör din anmälan till kulturskolans kurser via vårt anmälningsformulär.

Om du slutar

Om du har för avsikt att inte vara med i Kulturskolans verksamhet måste avanmälan göras. OBS. Det är målsman som själv ansvarar för avanmälan. Vi tar inte emot avanmälan via barn eller annat sändebud. Avanmälan ska göras skiftligen via mejl, brev eller formuläret för avanmälan

Måste jag betala fakturan om mitt barn slutar mitt i terminen?

Ja, det måste du. För debiteringar läsårsvis gäller

  • Vårterminen avanmälan senast vecka  3
  • Hösttermin avanmälan senast vecka 36
    OBS. Efter dessa tider utgår full terminsavgift och fakturan ska betalas.
  • Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Vår undervisning

Kulturskolans undervisning är en fritidsaktivitet. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 min/vecka.

Tidigare läsår har Kulturskolans musikundervisning alltid legat på skoltid. Nu kan den även ligga efter skoltid. Vi gör allt för att hitta lösningar för att detta ska bli en möjlighet och inte ett hinder för att fortsätta hos oss.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider. Detta gäller även skolans studiedagar då Kulturskolans lärare har fortbildning och alltså inte undervisar.

Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 26 tillfällen med lärare från Kulturskolan per läsår. I detta kan till exempel konserttillfällen med mera ingå.  

Lokaler

På Tjörn sker musikundervisningen huvudsakligen ute på grundskolorna där Kulturskolan har ett eget undervisningsrum. Vår ensembleverksamhet är förlagd till Delta i Skärhamn.
Dans-, teater-, film-, samt akvarellundervisning är på Delta i Skärhamn.

Lärare

Våra lärare har hög kompetens, ofta med flera års studier på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker och konstnärer.  

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på lektionerna, hur undervisningen bedrivs eller något annat kan du alltid tala med din lärare. Du är också välkommen att kontakta avdelningschef Cathrine Berntsson på telefon 0304-60 15 31.

 

Sidan senast uppdaterad 2017-11-14 09.09

Kontaktuppgifter

Musiklärare
0304-60 15 37
karin.jonsson@tjorn.se

Cathrine Berntsson
0304-60 15 31

Avdelningschef
0304-60 15 31
cathrine.berntsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se