Tjörns kommuns logotype
Land 12,4 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 6,3 m/s

Skapande Skola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
skapande skola projekt

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i den statliga kulturpolitiken. Skapande skola är ett ekonomiskt bidrag från Kulturrådet som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka.

Tjörns skolor har sökt och fått bidrag sedan 2008 då det infördes.

Årets projekt inom Skapande Skola har varit kopplat till musikalen West Coast story som samtliga högstadielever fick se. Tack vare bidraget kunde eleverna bussas till Billströmska folkhögskolan där en scen byggts upp för att kunna spela musikalen under några hektiska dagar.
Musikalen bygger på barn, unga och vuxnas egna berättelser och handlar om motsättningar mellan människor på ön, i det lilla, och mellan människor och värderingar i stort.

Fridas hage använde medel från Skapande Skola för att genomföra en karneval på skolan. Danspedagogen Benediket Esperi kom till skolan och arbetade med samtliga elever både inom dans och skapande av egna dräkter till karnevalen i maj.

Den planerade dansen på de övriga skolorna uteblev då samtliga tillfrågade danspedagoger och kompanier var upptagna. Istället kom Cirkusexpressen in som en frisk fläkt och virvlade under en intensiv vecka runt på Myggenäs skola, Skärhamns skola, Fridas Hage och Välkomsten. Eleverna fick uppleva en föreställning med akrobatik, rockringar, diabolo och jonglering. Därefter fick främst åk 3-åk 5 prova på de olika uttrycken i varsin workshop.


 

Sidan senast uppdaterad 2018-01-22 11.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se