Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,2 °C
Medelvind NNW 3,6 m/s

Ren och Attraktiv Kust

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skräp bland klipporna

De senaste decennerina har marint skräp bivit ett stort problem, såväl ute till havs som längs våra kuster. Tyvärr är vår kust särskilt utsatt.

För att minska mängden marint skräp utmed bohuskusten gick elva kommuner, från Strömstad i norr till Göteborg i söder, med i projektet Ren Kust i Bohuslän 2012-2015.

Projektet har nu vidareutvecklats till en samverkansplattform, Ren och Attraktiv Kust. Målsättningen är en renare kust.

Ren och Attraktiv Kust har under dessa tre år beviljats ekonomiska medel ifrån Havs- och Vattenmyndigheten samt Västra Götalandsregionen, bland annat för att gemensamt utveckla en hållbar finansiering av omhändertagande av marint skräp. Läs mer om Ren och Attraktiv Kust på deras hemsida.Sidan senast uppdaterad 2019-02-04 11.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se