Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,0 °C
Medelvind SW 2,7 m/s

Tjörns entré - Myggenäs korsväg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Pater Noster vid Myggenäs korsväg. Foto: Maria Johannessen

Området Almösund och Myggenäs är entrén till Tjörn. Det domineras av en trafikkorsning och enfamiljsvillor byggda efter 1960 med en åldrande befolkning.

Visionen är ett vackert och attraktivt samhälle fyllt av aktiviteter för alla åldrar med goda pendlingsmöjligheter.

En handlingsplan har tagits fram i samverkan med lokalt näringsliv, för att öka förutsättningarna för hållbar turism i området.

En detaljplan håller nu på att tas fram över området där en byggnad i anslutning till den nyligen färdigställda bussterminalen med café, utställningslokal mm ingår som en del av planförslaget. Visionen och byggnaden har utarbetats i samverkan med en av Europanvinnarna, Maria Pettersson. För att ta del av förslaget, se länk. Planen ska ut på samråd hösten 2013.

Västtrafik håller vidare på att titta på en utökad pendelparkering inom området, finansierad inom väststvenska paketet.

Bakgrund

2007 hölls den internationella arkitekttävlingen "Europan" för nionde gången i Sverige. Tjörn deltog med en tomt kring Myggenäs korsväg.

Efter tävlingens slut fortsätter arbetet  med projektering av Trafikverket för bland annat ny bussväg och ny pendelparkering. En gång- och cykelväg ska också byggas för att länka samman Myggenäs korsväg med befintliga cykelvägar ut på västra Tjörn.

2009

Hösten 2009 gav länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet bidrag för att ta fram en handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området. Den största delen av bidraget  finansierar en projektledare som även har tagit fram själva handlingen. Projektledaren är Maria Pettersson, en av förstapristagarna i Europantävlingen.

Hösten 2009 genomfördes en workshop med representanter från näringsliv, föreningsliv,  och tjänstemän från Tjörns kommun, med fokus på hur platsen kring Myggenäs Korsväg kan utnyttjas för att skapa en positiv turismutveckling. Materialen från denna workshop har sedan sammanställts i den handlingsplan som nu har färdigställts.

2010

Sommaren 2010 bjöds även allmänheten in för att lyssna av deras idéer om hur området kan utvecklas. Förslagen var många, allt från radhus, hamnpub till klätterväggar och spångar föreslogs. Tankarna har arbetats in både i handlingsplanen och i den godkända tätortsstudie för Almösund - Myggenäs - Almön som har upprättats.

I juli 2010 firades Tjörnbron 50-årsjubileum och i samband med detta presenterades det pågående projektet för allmänheten.

Under hösten 2010 och våren 2011 har materialet färdigställts och finns tillgängligt på Tjörns kommuns hemsida. Läsexemplar finns även tillgängliga på Tjörns kundcenter samt planavdelningen, kommunkontoret i Skärhamn.

2011-2012

Förstudie och arbetsplan tas fram av Trafikverket. Efter detta projekteras en ny bussterminal av Trafikverket. En gång- och cykelväg projekteras av Tjörns Kommun.

2013-2016

Den nya bussterminalen invigdes den 17 juni 2013. Ett antal påpekanden om en försämrad trafiksituation på grund av den nya bussfilen på 160:an komin till Tjörns kommun och utreds av Trafikverket.

Tack vare den nya bussterminalen kan man nu byta buss betydligt säkrare och bättre än som tidigare på Stenungsöns hållplats.

Även kommer realtidsskyltar, bänkar och papperskorgar sattes upp.

Gång- och cykelvägen mellan Myggenäs Korsväg och avfarten till Gamla Myggenäs byggdes hösten 2013 till våren 2014. 2014 byggdes en utökad pendelparkering.

En detaljplan håller nu på att tas fram över området. Där ingår en byggnad i anslutning till den nyligen färdigställda bussterminalen med café, utställningslokal med mera.Visionen och byggnaden har utarbetats i samverkan med Maria Petersson. För att ta del av förslaget, se länk till höger.

Detaljplanen har varit ute på samråd och ska gå på granskning under 2016. I samband med detaljplanearbetet håller Trafikverket på att utarbeta en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) där man tittar på hur man kan förbättra trafiksituationen vid Myggenäs Korsväg.

 Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se