Tjörns kommuns logotype
Land -0,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Matematiksatsning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Alicia, Selma och Kajsa på Tångeröds förskola får ta del av Mattelyftet.

Tjörns kommun i SKL:s matematiksatsning

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har inlett en satsning för att öka elevernas kunskaper i matematik inför PISA 2015. En mängd kommuner i hela Sverige deltar, bland annat Tjörn.

Satsningen beror på de sjunkande resultaten som Sverige uppvisar i olika internationella jämförelser. I PISA ligger stor vikt på elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem.

SKL har satt upp följande mål för elevernas måluppfyllelse och kunskaper i matematik utifrån Sveriges placering i PISA 2015:

  • Andelen elever som når lägsta nivå E på Nationella prov ska halveras
  • Andelen elever som når högsta nivån A på Nationella prov ska öka
  • Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna.

För den enskilda kommunen innebär medverkan i SKL:s satsning att man får hjälp att ta ett helhetsgrepp på alla de åtgärder som nu är aktuella, inklusive den nya statliga satsningen för att förbättra matematikundervisningen. Samtidigt kan SKL:s upplägg av den egna satsningen ses som en modell för förbättringsarbete inom svenskt skolväsende.

Arbetsutvecklingsgrupp

Följande utvecklingsgrupp har utsetts.

Förvaltningschef: Staffan Sjölund

Utvecklingsledare: Dan Christoffersson

Utvecklingssamordnare: Margareta Ringius

Rektorer: Margareta Bertilsson och Lars-Eric Pettersson

Lärare: Britta Mattsson och Sandra Lind

Politiker: Björn Möller och Nils Lackfors

Förskolechef: Pia Johnsson

Matematikhandledare/lärare: Catarina Rurgersson

Nätverksmöte

Kommunerna samverkar i arbetande nätverk. Nätverken träffas två till fyra gånger/år.

Samarbetet med de övriga kommunerna och SKL startade hösten 2012 och kommer att pågå till 2017.

Sidan senast uppdaterad 2016-06-23 11.14

Kontaktuppgifter

Staffan Lindroos
0304-60 11 01

Förvaltningschef
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Mer information

Länkar

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se