Tjörns kommuns logotype
Land 12,5 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Strategisk samverkansgrupp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Gruppen har i uppdrag att:

  • strategiskt samverka kring kommunens arbete med och för barn och unga 0 - 24 år
  • ta fram aktiviteter utifrån mål som är satta i Tjörns barn- och ungdomsplan
  • följa upp, sammanställa och analysera effekter av arbetet och återrapportera till styrgruppen Barn och unga i fokus
  • snabbt kunna mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov
  • utifrån gruppens budget föra insatser som ska leda till att det blir bättre för barn och unga på Tjörn

Anna Orvefors, Processledare barn och unga
Susanne Pettersson, Avdelningschef, Resurscentrum
Åsa Jansson, Processledare barn och ungdsomskultur
Cathrine Berntsson, Avdelningschef, Kultur och fritid
Tina Liljered-Myremark, Avdelningschef, Kultur- och fritid
Juan Navas Garcia, Avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen 
Ingegärd Gundersvik, Avdelningschef, Ensamkommande barn
Britt-Marie Rastman, Enhetschef, Flyktingsamordning
Carl-Ian Bissmark, Räddningschef, Kommunkansliet
Ann M Karlsson, Folkhälsosamordnare

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.10

Kontaktuppgifter

Avdelningschef Tillföror
0304-60 15 87
anna.orvefors@tjorn.se

Åsa Jansson
0304-60 12 18

Processledare
0304-60 12 18
asa.jansson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se