Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Personuppgiftslagen PUL

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Syftet med Personuppgiftslagen (PUL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

I Tjörns kommun är det varje nämnd som ansvarar för respektive personuppgiftsregister. Det är till exempel socialnämnden som ansvarar för de system som finns inom individ- och familjeomsorgen. Tjörns kommun har ett personuppgiftsombud som säkerställer att personuppgiftslagen följs.

Personuppgiftsombud

Tjörns kommun har valt att utse en person som ser till att kommunen följer lagen när det gäller användande av personuppgiftsregister. Personuppgiftsombud i Tjörns kommun är utvecklingschefen.

Vad gör personuppgiftsombudet?

  • Samordnar och stödjer de personuppgiftsansvariga i verksamheterna
  • Ser till att de personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt
  • Anmäler till Datainspektionen vid tveksamheter
  • För en förteckning över de register som kommunen har och som omfattas av PUL

Du kan skicka förfrågningar till Tjörns kundcenter om vilka av kommunens register du finns med i.

 

Sidan senast uppdaterad 2016-06-22 15.44
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se