Program

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Program beskriver en process fram till ett mål samt eventuella förslag till åtgärder för att nå detta mål. Kommunens program antas av kommunfullmäktige.

Programmen ligger sedan till grund för planering och vägledning åt nämnder, styrelser och utförare i deras arbete med mål, åtgärdsplaner, beställningar och genomförande av uppdrag.

Program antagna av kommunfullmäktige

Sidan senast uppdaterad 2015-11-24 10.14
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se