Cultural Planning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Spegling. Foto: Maria Johannessen

Havet, skärgården och klipporna – och Nordiska akvarellmuseet. En bild som många ser framför ögonen när Tjörn nämns.

Men vad har Tjörn mer att erbjuda för boende och besökare? Genom att inkludera medborgarna i samhällsplaneringen, kartlägga och utveckla de kulturella resurser som finns samt att bemöta de brister som identifieras, vill vi skapa en plats där fler vill leva, bo och verka på året om.

Kulturella resurser är synliga och osynliga, materiella och immateriella. Det kan vara muséer, caféer, kreativa näringar, kulturaktörer eller föreningar men också dialekter, mattraditioner eller hur en plats upplevs. Genom att kartlägga och analysera dessa, samt öka delaktigheten för medborgarna, växer andra bilder av samhället fram. Syftet är att stärka platsens identitet, eller med ett annat uttryck, "fånga platsens själ", för att skapa ett mer attraktivt samhälle

2009 togs beslutet i kommunfullmäktige att arbeta med Cultural Planning som metod i samhällsplaneringen.

Tjörns arbete med Cultural Planning är mycket aktivt. Genom ett nära samarbete mellan förvaltningarna och de kommunala bolagen i en sektorsövergripande arbetsgrupp, har vi lyckats använda metoden till arbetet med Översiktsplan 2013 samt ett antal detaljplaner och projekt.

De steg som följer är att arbeta med genomförandepunkterna i översiktsplanen, kommande program och planer. Exempel är kulturstrategin, kulturmiljöprogrammet, näringslivsprogrammet men också hur vi ska arbeta med våra yngre och äldre, skapa nya bostäder och fler gång- och cykelvägar.

Havet, mötesplatser och kulturen är tre starka utvecklingsområden för Tjörns kommun, vilka ska genomsyra hela kommunens arbete med Cultural Planning som metod.

Sidan senast uppdaterad 2015-04-28 08.39
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se