Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Ansvariga politiker

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Martin Johansen

Martin Johansen (L)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB,
styrelseordf.

Krisledningsnämndens ordförande

samt ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
martin.johansen@tjorn.se
0304-60 10 51


Anders G Högmark

Anders G Högmark (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
anders.g.hogmark@tjorn.se

Benny Andersson
Benny Andersson (S)
Oppositionsråd
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
benny.andersson@tjorn.se
0304-60 10 29
Björn Möller

Björn Möller (M)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Ordförande i Tjörns Hamnar AB

bjorn.moller@tjorn.se
0766-341860

Benita Nilsson (L) 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
benita.nilsson@tjorn.se
0304-67 08 54

Filip Gollungberg

Filip Gollungberg (M)
Socialnämndens ordförande
filip.gollungberg@tjorn.se

Björn Möller

Christer Hermansson (L)
Ordförande Tjörns Måltids AB
christer.hermansson@tjorn.se

Björn Möller

Rolf Persson (KD)
Ordförande Tjörns Bostads AB
rolf.persson@tjorn.se

Björn Möller

Lars Carlsson (M)
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande
lars.carlsson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad 2018-02-19 14.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se