Tjörns kommuns logotype
Land 3,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 2,2 m/s

Faddrar för socialförvaltningens verksamheter

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden har utsett politiska faddrar för socialförvaltningens verksamheter.

Den som är utsedd till fadder för en viss enhet har till uppgift att:

  • särskilt ta del av enhetens verksamhet
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens beslut med mera
  • se till att uppdraget återrapporteras och dokumenteras till nämnden.

Faddrarna representerar under fadderbesöken nämnden, och inte sitt politiska parti. 

 

 

Enhet eller verksamhet

Faddrar

Äldreomsorgsavdelningen

 


Valåsens äldreboende

Inga Olsson (C), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)


Rönnängs äldreboende

Elisabeth Hansson (L), Lars Käck (S)


Klövedals äldreboende

Anne Gustafsson (KD), Gerhard Bernhardsson (S)


Hemtjänsten inklusive Kvarnbacken

Niklas Emilsson (L), Lars Käck (S)


Intraprenader

 


Lilldals äldreboende

Iréne Gustavsson (C), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)


Tubberödshus äldreboende

Dan Gustavsson (KD), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)

Individ- och familjeavdelningen

 


FunktionshinderSkärhamns serviceboende och Krossekärrs korttidsverksamhet

Anne Gustafsson (KD), Percy Karlsson (V)


Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende samt Övergårdsvägens serviceboende

vakant (MP), Anette Johannessen (S)


Kroksdals gruppboende

Tanja Siladji (MP), Barbro Leidzén (S), Thomas Collberg (S)


 

Personlig assistans, avlösarservice, ledsagning

 

Gun Alexandersson-Malm (L), Mikael Pettersson (S)


ÖppenvårdArbetsmarknad

Anders Backensved (MP), Björn Sporrong (S)


Familj, barn och unga

Solveig Börjesson (M), Anette Johannessen (S)


Öppenvård vuxen

Rita Hallberg (KD), Percy Karlsson (V)


Daglig verksamhet

Solveig Börjesson (M), Robert Bull (S)

Kommunal hälso- och sjukvårdHemsjukvård och kommunrehab

Susanne Landgren (M), Thomas Collberg (S)


 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-14 13.51

Kontaktuppgifter

Emma Dolonius
0304-60 10 73

Nämndsekreterare
0304-60 10 73
emma.dolonius@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se