Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 1,3 m/s

Faddrar för socialförvaltningens verksamheter

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden har utsett politiska faddrar för socialförvaltningens verksamheter.

Den som är utsedd till fadder för en viss enhet har till uppgift att:

  • särskilt ta del av enhetens verksamhet
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens beslut med mera
  • se till att uppdraget återrapporteras och dokumenteras till nämnden.

 

 

Enhet eller verksamhet

Faddrar

Äldreomsorgsavdelningen

 


Valåsens äldreboende

Inga Olsson (C), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)


Rönnängs äldreboende

Elisabeth Hansson (L), Lars Käck (S)


Klövedals äldreboende

Anne Gustafsson (KD), Gerhard Bernhardsson (S)


Hemtjänsten inklusive Kvarnbacken

Niklas Emilsson (L), Lars Käck (S)


Intraprenader

 


Lilldals äldreboende

Robert Johansson (MP), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)


Tubberödshus äldreboende

Dan Gustavsson (KD), Robert Bull (S), Martin Johansson (SD)

Individ- och familjeavdelningen

 


FunktionshinderSkärhamns serviceboende och Krossekärrs korttidsverksamhet

Anne Gustafsson (KD), Percy Karlsson (V)


Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende samt Övergårdsvägens serviceboende

Anette Johansson (MP), Anette Johannessen (S)


Personlig assistans, avlösarservice, ledsagning

Elisabeth Agdahl (C), Mikael Pettersson (S)


ÖppenvårdArbetsmarknad

Anette Johansson (MP), Björn Sporrong (S)


Familj, barn och unga

Solveig Börjesson (M), Anette Johannessen (S)


Öppenvård vuxen

Rita Hallberg (KD), Percy Karlsson (V)


Daglig verksamhet

Solveig Börjesson (M), Robert Bull (S)

Avdelningen för ensamkommande barn

 


Samtliga HVB-hem inom Avdelningen för ensamkommande barn

Gun Alexandersson-Malm (L), Björn Sporrong (S), Barbro Leidzén (S), Thomas Collberg (S)

Kommunal hälso- och sjukvårdHemsjukvård och kommunrehab

Susanne Landgren (M), Mikael Pettersson (S)


 

 

Sidan senast uppdaterad 2017-06-29 13.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se