Tjörns kommuns logotype
Land 10,1 °C Hav 41,7*°C
Medelvind NNE 1,8 m/s

Faddrar för socialförvaltningens verksamheter

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden har utsett politiska faddrar för socialförvaltningens verksamheter.

Den som är utsedd till fadder för en viss enhet har till uppgift att:

  • särskilt ta del av enhetens verksamhet
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens beslut med mera
  • se till att uppdraget återrapporteras och dokumenteras till nämnden.

Faddrarna representerar under fadderbesöken nämnden, och inte sitt politiska parti. 

 

 

Enhet eller verksamhet

Faddrar

Hemtjänsten inklusive Kvarnbacken, Kommunal hälso- och sjukvård, Kommunrehab

Elisabeth Hansson (L), Niklas Emilsson (L), Susanne Landgren (M), Lars Käck (S), Thomas Collberg (V)

Äldreboenden (Valåsens äldreboende, Rönnängs äldreboende, Klövedals äldreboende, Lilldals äldreboende, Tubberödshus äldreboende)

Inga Olsson (C), Iréne Gustafsson (C), Anne Gustafsson (KD), Tanja Siladji (MP), Barbro Leidzén (S), Anette Johannessen (S), Martin Johansson (SD)

Personlig assistans, Öppenvård, AME

Anders Backensved (MP), Rita Hallberg (KD), Solveig Börjesson (M), Mikael Pettersson (S), Björn Sporrong (S)

LSS-boenden (Skärhamns serviceboende, Krossekärrs korttidsverksamhet, Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende, Övergårdsvägens serviceboende, Kroksdals gruppboende), Daglig verksamhet

Robert Bull (C), Dan Gustavsson (KD), Gun Alexandersson-Malm (L), Gerhard Bernhardsson (S), Percy Karlsson (V), Thomas Collberg (V)

 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-05-21 09.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se