Tjörns kommuns logotype
Land 12,9 °C Hav 15,0°C
Medelvind SW 9,4 m/s

Samhällsbyggnadsfrågor hanteras av kommunstyrelsen från den 1 januari 2015

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tidigare samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden har flyttats till kommunstyrelsen. En särskild myndighetsnämnd har också inrättats med ansvar för tillsyn och beslut i ärenden om myndighetsutövning där kommunstyrelsen företräder kommunen.

Samhällsbyggnadsfrågor som numera hanteras av kommunstyrelsen och dess utskott är bland annat:

  • plan- och byggfrågor
  • miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • avfallsverksamhet
  • trafik
  • kollektivtrafik
  • färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommunstyrelsen planerar och beställer vatten- och avlopp, samt natur och gång- och cykelvägar.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 13.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se