Tjörns kommuns logotype
Land 12,5 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 8,9 m/s

Myndighetsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Myndighetsnämnden fullgör kommunens samtliga uppgifter om myndighetsutövning inom byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom området för räddning och säkerhet.

Myndighetsnämndens befogenheter är begränsad till att endast gälla ärenden inom nämndens verksamhetsområden där kommunstyrelsen är verksamhetsutövare eller företräder kommunen.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 13.18

Kontaktuppgifter

Johan Nilsson
0304-60 10 27

Kommunsekreterare
0304-60 10 27
johan.nilsson@tjorn.se

Mer information

Myndighetsnämnden infördes den 1 januari 2015.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se