Tjörns kommuns logotype
Land 18,6 °C Hav 15,5°C
Medelvind SSW 6,3 m/s

Krisledningsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens politiska ledningsfunktion vid kriser eller samhällsstörningar.

Nämnden kan vid behov ta över uppgifter från berörda nämnder.

Ledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Lars Carlsson (M), 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S), 2:e vice ordförande
Björn Möller (M)
Jeanette Lagervall (S)

Ersättare

Azar Hedemalm (MP)
Roland Flyckt (KD)
Mats Kristensson (C)
Robert Bull (S)
Benny Halldin (S)

Sidan senast uppdaterad 2018-01-26 11.21

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se