Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,9*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Barn- och utbildningsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna i förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola. Nämnden är också ansvarig för gymnasieungdomarna både i den egna kommunen men också för de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildningen, särvux och svenska för invandrare ingår också i ansvaret samt informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret) för kommunens ungdomar 16-20 år.

  • Nämndens målsättning är att skapa en bra miljö för barn och ungas lärande och växande, i förskola, skola och på fritiden, där respekt och trygghet råder.
  • Nämnden ska ha ett barnrättsperspektiv som innefattar både ett barnperspektiv och barnets perspektiv såväl på politisk nivå som i den dagliga verksamheten med barn och unga.

Verksamheterna administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder en gång i månaden, vanligtvis torsdagar kl 17.00.

Nämnden har utsett politiska faddrar för förskolans/skolans områdesenheter.

Faddrarnas uppdrag ska ses ur ett barnrättsperspektiv - att alltid ha barns rättigheter för ögonen och se barn och unga som en resurs i sitt arbete

Barnperspektiv - för barns bästa.

Barns perspektiv - så som barn ser det.

Den som utsetts till fadder för en viss enhet åtar sig:

  • att särskilt ta del av denna enhets verksamhet
  • att inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • att vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens beslut med mera
  • träffa barnen/eleverna i klassrummen och på rasterna
  • vara med på någon arbetsplatsträff (APT)
  • Uppdraget återrapporteras till nämnden

Faddrar för förskolans/skolans områdesenheter

Område, enhet

Faddrar

Bleketskolan

Daniel Magnusson, Svante Karlsson

Häggvallskolan-Fridas hage, fritidshem, Särskola, Tångeröds förskola

Gunnemar Olsson, Daniel Bull, Leif Runesson och Isabell Eriksson

Kållekärrs förskola, skola, fritidshem

Maria Holgersson, Maud Hultberg

Myggenäs förskola, skola, fritidshem

Stefan Lottsson, Martin Tellblom, Björn Sporrong

Resurscentrum

Martina Gullbrandsson

Rönnängs förskola, skola, fritidshem

Bengt Andersson, Ulf Landström

Skärhamns förskola, skola, fritidshem

Aida Tegeltija, Inger Bergstam

 

Sidan senast uppdaterad 2018-04-06 14.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se