Tjörns kommuns logotype
Land -2,2 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 1,8 m/s

Strategi- och framtidsutskott

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbron

Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott (KSFU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet får handlägga ärenden om minst 3 tjänstgörande ledamöter är närvarande. Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott har upphört att existera från och med 2017-01-01.

Utskottet är ett beredande organ och ska arbeta med långsiktiga strategier på ett koncernövergripande plan. Omvärldsanalyser utgör ett viktigt redskap i detta arbete.

KSFU ska vidare ha ett särskilt fokus på att stärka och utveckla samarbetet med externa myndigheter och organisationer. Utskottet ska även arbeta med övergripande kvalitetsdokument.

Ledamöter

Azar Hedemalm (MP), ordförande
Roland Flyckt (KD), vice ordförande
Benny Halldin (S), andre vice ordförande
Emelie Holgersson (C)
Gunilla Nordberg (S)

Ersättare

Mikael Andersson (M)
Lennart Rosén (M)
Vakant (L)
Nils Lackfors (S)
Robert Bull (S)

Sidan senast uppdaterad 2017-02-13 19.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se