Tjörns kommuns logotype
Land 0,2 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NW 3,6 m/s

Säker- och tryggutskott

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Trygg och Säker

Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott (KSTU) består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet får handlägga ärenden om minst två tjänstgörande ledamöter är närvarande. Som ett resultat av förbundsbildningen i Södra Bohuslän inom räddningstjänsten har kommunstyrelsens säker- och tryggutskott upphört att existera från och med 2017-01-01.

Utskottet bereder ärenden inom områdena räddningstjänst, folkhälsa, trygghet och säkerhet som ska beslutas av kommunstyrelsen och av kommun-fullmäktige.    

Utskottet ska arbeta långsiktigt, strategiskt och koncernövergripande och utarbeta förslag till mål, riktlinjer, policys och andra styrdokument.

Utskottet har en samordnade roll inom kommunkoncernen och i förhållande till andra kommuner och externa aktörer.

Utskottet ska vidareutveckla arbetet med att Tjörn ska vara en säker och trygg plats. Brandskydd, tillgänglighet och säkerhet i kommunala lokaler är också ett uppdrag för utskottet.

Säker- och tryggutskottet ersätter styrgruppen för räddning och säkerhet.

Ledamöterna i utskottet ingår i Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling.

Ledamöter

Vakant (L), ordförande
Robert Johansson (MP), förste vice ordförande
Gunilla Nordberg (S), andre vice ordförande

Ersättare

Lars Carlsson (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Leif Göbel (S)

Sidan senast uppdaterad 2017-02-13 19.07

Kontaktuppgifter

Johan Nilsson
0304-60 10 27

Kommunsekreterare
0304-60 10 27
johan.nilsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se