Tjörns kommuns logotype
Land 0,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet får handlägga ärenden om minst tre tjänstgörande ledamöter är närvarande.

KSAU bereder samtliga ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige. Detta gäller emellertid inte de ärenden som ska beredas av något annat utskott inom kommunstyrelsen.

KSAU ska fatta beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Ledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Lars Carlsson (M), förste vice ordförande
Benny Andersson (S), andre vice ordförande
Jeanette Lagervall (S)
Björn Möller (M)

Ersättare

Anders Helling (MP)
Roland Flyckt (KD)
Mats Kristensson (C)
Robert Bull (C) fd (S)
Benny Halldin (S)

Sidan senast uppdaterad 2018-04-24 19.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se