Tjörns kommuns logotype
Land 26,0 °C Hav 22,5°C
Medelvind NW 0,9 m/s

Tjörns Måltids AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Måltids AB ansvarar för att laga, leverera och servera måltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg. Bolaget ägs av Tjörns kommun.

I uppdraget ingår att erbjuda måltider av god kvalité till:

  • förskola
  • skola
  • barn med skolbarnomsorg
  • äldreomsorg
  • äldre med biståndsbedömd mat

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Måltids AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Christer Hermansson (L), ordförande
Henry Hermansson (C), 1:e vice ordförande
Björn Sporrong (S), 2:e vice ordförande
Bertil Olsson (S), ledamot

Suppleanter

Kerstin Möller (M)
Annelie Myrberg (KD)
Svante Karlsson (S)
Ulf Sjölinder (L)

Budget

Bolagen som ingår i kommunkoncernen utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna. I budgeten kan specifika uppdrag ges till bolagen. Bolagsstyrelserna fastställer budgeten under hösten.

Tjörns Måltids AB bugdet 2018PDF

Tjörns Måltids AB budget 2017PDF

Tjörns Måltids AB budget 2016PDF

Tjörns Måltids AB budget 2015PDF

Tjörns Måltids AB budget 2014PDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Måltids ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 27
Bolagsstämma 2016-04-14 TFAB §9

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Tjörns Måltids ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade:

Kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 27
Bolagsstämma 2016-04-14 TMÅAB §9

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 67 62-51 64

Protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse förstasida 161207.pdföppnas i nytt fönster 27.1 kB 2016-11-23 11.27
Dagordning första sida 160317 TMÅAB.pdföppnas i nytt fönster 15.4 kB 2016-03-09 10.22
Dagordning bolagsstämma 2016.pdföppnas i nytt fönster 16.2 kB 2016-03-30 15.47
Dagordning bolagsstämma tmåab 2016.pdföppnas i nytt fönster 16.8 kB 2016-03-30 15.51
Dagordning första sida 160519 TMÅAB.pdföppnas i nytt fönster 25.3 kB 2016-05-11 16.14
Dagordning första sida 161013 TMÅAB.pdföppnas i nytt fönster 27.3 kB 2016-10-05 14.01
Kallelse förstasida 161207.docxöppnas i nytt fönster 166.6 kB 2016-11-23 10.46
Kallelse förstasida extra bolagsstämma 161207.docxöppnas i nytt fönster 166.5 kB 2016-11-23 10.47
Kallelse förstasida 161207.pdföppnas i nytt fönster 25 kB 2016-11-23 10.58
Kallelse förstasida extra bolagsstämma 161207.pdföppnas i nytt fönster 25 kB 2016-11-23 11.00
Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se