Tjörns kommuns logotype
Land 8,7 °C Hav 0,0 °C
Medelvind E 2,7 m/s

Ägardirektiv

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bolaget ägs i sin helhet av Tjörns kommun.
 
Tjörns kommunala Förvaltnings AB är ett moderbolag för en koncern som består av Tjörns Bostads AB, Wallhamnbolagen AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB. Bolaget äger och förvaltar aktier i de dotterbolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet.
 
Tjörns kommunala Förvaltnings AB ska som moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Moderbolaget har en styrande roll över dotterbolagen och ska ge effektivitetsvinster för kommunkoncernen.

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade 2011-09-22, KF § 119.

Sidan senast uppdaterad 2011-11-10 13.29

Kontaktuppgifter

Kommunchef
Kommunkansliet
Kommunledningen
0304-60 10 15
johan.fritz@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se