Tjörns kommuns logotype
Land 2,2 °C Hav 8,6*°C
Medelvind NNW 2,7 m/s

Tjörns Hamnar AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Hamnar AB har ett trettiotal externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och uthyrningstjänster som magasin, kontor och kajplatser.

Tjörns kommun köpte 1982 Wallhamnbolagen AB 1982 i syfte att rädda sysselsättningen i hamnen. Efter försäljningen av dotterbolaget Wallhamn AB år 2005 kom hamnrörelsen åter i privat ägo. Därmed återstod i Wallhamnbolagen AB drygt 35 hektar mark och ca 58 000 kvadratmeter lokaler samt ett antal verksamheter. De verksamheter som inte ansetts vara kärnverksamheter har efter hand sålts till privata intressen.

Tjörns Hamnar AB:s vision är att skapa maximalt värde för ägaren Tjörns kommun.

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Hamnar AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Björn Möller (M), ordförande
Berne Petersson (KD), 1:e vice ordförande
Mona-Lisa Dahlberg (S), 2:e vice ordförande
Sverker Molander (MP)
Jan Berndtsson (S)

Suppleanter

Louise Marklund (M)
Maria Farsén (L)
Bengt Andersson (C)
Hans Strandberg (S)
Klaes Lundin Eide (S)

Budget

Bolagen som ingår i kommunkoncernen utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna. I budgeten kan specifika uppdrag ges till bolagen. Bolagsstyrelserna fastställer budgeten under hösten.

Tjörns Hamnar AB budget 2018PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2017PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2016PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2015PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2014PDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Hamnar ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 62 15-60 33

Protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
THAB protokoll 170327.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-03-27 14.56
Protokoll THAB 170821.pdföppnas i nytt fönster 330.1 kB 2017-08-29 11.06
THAB protokoll 170915.pdföppnas i nytt fönster 537.5 kB 2017-10-05 14.21
THAB protokoll 171020.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-10-27 17.40
THAB protokoll 171215.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-12-15 11.11
Sidan senast uppdaterad 2018-12-05 09.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se