Tjörns kommuns logotype
Land 1,5 °C Hav 12,4 °C
Medelvind WSW 0,9 m/s

Tjörns Hamnar AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Hamnar AB har ett trettiotal externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och uthyrningstjänster som magasin, kontor och kajplatser.

Tjörns kommun köpte 1982 Wallhamnbolagen AB 1982 i syfte att rädda sysselsättningen i hamnen. Efter försäljningen av dotterbolaget Wallhamn AB år 2005 kom hamnrörelsen åter i privat ägo. Därmed återstod i Wallhamnbolagen AB drygt 35 hektar mark och ca 58 000 kvadratmeter lokaler samt ett antal verksamheter. De verksamheter som inte ansetts vara kärnverksamheter har efter hand sålts till privata intressen.

Tjörns Hamnar AB:s vision är att skapa maximalt värde för ägaren Tjörns kommun.

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Hamnar AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Björn Möller (M), ordförande
Berne Petersson (KD), 1:e vice ordförande
Mona-Lisa Dahlberg (S), 2:e vice ordförande
Sverker Molander (MP)
Jan Berndtsson (S)

Suppleanter

John Ödman (M)
Maria Farsén (L)
Bengt Andersson (C)
Hans Strandberg (S)
Klaes Lundin Eide (S)

Budget

Bolagen som ingår i kommunkoncernen utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna. I budgeten kan specifika uppdrag ges till bolagen. Bolagsstyrelserna fastställer budgeten under hösten.

Tjörns Hamnar AB budget 2017PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2016PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2015PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2014PDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Hamnar ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 62 15-60 33

Protokoll och kallelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
THAB protokoll 160202.pdföppnas i nytt fönster 201.1 kB 2016-02-03 13.31
THAB protokoll 160318.pdföppnas i nytt fönster 813.8 kB 2016-03-23 17.40
THAB protokoll 160610.pdföppnas i nytt fönster 206.7 kB 2016-06-13 10.58
THAB protokoll 161014.pdföppnas i nytt fönster 829 kB 2016-10-28 10.14
THAB protokoll 161202.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2016-12-15 15.54
THAB protokoll 160520.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-05-27 08.29
THAB protokoll bolagsstämma 2016.pdföppnas i nytt fönster 833.5 kB 2016-04-20 10.11
Sidan senast uppdaterad 2017-05-16 14.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se