Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,4 °C
Medelvind W 4,0 m/s

Statistik

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Tjörns är Sveriges sjunde största ö.
 • Ytan är 167 km².
 • Kommunen består av sammanlagt 1 546 öar, varav två tredjedelar är större än 100 m².
 • Den sammanlagda kuststräckan är över 600 km.
 • Tjörn har 15 922 invånare (2018). Invånarantalet fördubblas under sommaren.

Födda och döda 2018

Antalet födda var 143, antalet döda 178, och födelseöverskottet därmed -35.

I genomsnitt föds drygt två barn per kvinna. Detta är något högre än genomsnittet för riket som ligger på knappt två barn per kvinna.(2015)

2016 var 8 procent av de boende på Tjörn utrikesfödda jämfört med 18 procent i riket.

In- och utflyttade 2017

Inflyttningen var 1 064 och utflyttningen 902, flyttnettot 162.

Arbete och näringsliv 2016

Totalt fanns det cirka 5 200 arbetstillfällen på Tjörn. Många arbetade inom vård och omsorg respektive byggverksamhet. Utbildning, handel och tillverkningsföretagen sysselsatte också många. Likaså erbjöd företagstjänster och transportbranscher många arbetstillfällen.

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag. De flesta av företagen har mindre än 10 anställda. Antal nya företag har under de senaste åren legat på en konstant nivå med omkring 120 nya företag per år.

Andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 20-64 år på Tjörn var i mars 2017 3 procent.

Medelinkomst 2016

Medelinkomsten för kvinnor på Tjörn var 291 000, något högre än för kvinnor i riket 278 000. Män på Tjörn tjänade i genomsnitt 397 000 kronor jämfört med 349 000 kronor för män i hela riket.

År 2016 fanns det 199 hushåll som behövde ekonomiskt bistånd, i 50 av dessa bodde barn.

Pendling 2016

Många av invånarna pendlar till andra kommuner för att arbeta. År 2016 var det 4 240 personer som pendlade ut till andra kommuner. De flesta pendlar till Göteborg eller Stenungsund. Samtidigt pendlade 1 540 in till Tjörn.

Från Tjörn finns det kollektivtrafik till Kungälv och Göteborg en gång i timmen.

Familj 2016

I kommunen bodde 88 procent av sexåringarna och 60 procent av 17- åringarna med båda sina föräldrar.

11 procent av barnen på Tjörn hade en eller båda föräldrar med utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för hela riket var 26 procent.

Den disponibla inkomsten för sammanboende föräldrar med två barn inom kommunen var 627 000 kronor.

För ensamstående förälder med två barn var disponibel inkomst för pappor 
361 000 kr och för mammor 318 000 kr.

Skola och utbildning

 • 657 barn finns i kommunens barnomsorg (januari 2017) 
 • Tjörn har sju grundskolor, fem F-5 skolor och två 6-9 skolor.
 • På Tjörn är 94 procent av lärarna behöriga

Kultur, turism och fritid

 • Biblioteken hade 134 776 besökare.
 • 525 barn deltar i Kulturskolan
 • 20 000 personer besöker Turistbyrån i Skärhamn per år. 85% av dessa besöker turistbyrån under juni-augusti
 • Det finns 3 067 medlemskap i föreningar för åldern 0-20 år.(2016)
 • Antal övernattningar för gäster i kommunen var 34 842, exkl gästhamnarna.
 • Antal övernattningar i gästhamnar* var 16 173. 

*De sex gästhamnarna ägs av kommunen, Åstol, Dyrön, Skärhamn, Klädesholmen, Rönnäng och Tjörnekalv

Sidan senast uppdaterad 2019-03-04 12.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se