Tjörns kommuns logotype
Land -0,4 °C Hav 4,6*°C
Medelvind ESE 0,9 m/s

Anslagstavla

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Detta är Tjörns kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll, liksom kungörelser av olika slag.

Protokollen förvaras av respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga på sidan Möten, handlingar och protokoll.

Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-22
Socialnämnden 2018-11-28
Socialnämnden 2018-11-28
Myndighetsnämnden 2018-11-28
Kommunstyrelsen 2018-11-29
Kommunstyrelsen 2018-11-29
Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-04
Överförmyndarnämnden 2018-12-05
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-12-05
Valberedningen 2018-12-10
Sidan senast uppdaterad 2018-12-17 15.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se