Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,9*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Medborgarlöftet 2017

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Medborgardialog hösten 2016

Medborgarlöftet har tagits fram efter medborgardialoger hösten 2016, där över 2400 invånare i STO-kommunerna svarade på frågor om trygghet och otrygghet. Löftet innebär konkreta, riktade åtgärder där invånarna upplever att det finns problem.

Problemen gäller buskörning och droganvändning i följande områden:

  • Centrala Stenungsund
  • Hasselbacken/Kristinedal
  • Henån
  • Ellös
  • Svanesund/Färjevägen
  • Skärhamn/Tubberöd
  • Kållekärr

Polisen lovar att under 2017 genomföra minst 20 särskilt riktade insatser för trafik och droger inom områdena, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Kommunerna lovar att under 2017 genomföra trygghetsvandringar i områdena. Det som framkommer under dessa vandringar ska åtgärdas, utifrån vad som bedöms vara möjligt.

Kommunerna lovar även att under 2017 kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in.

Löftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Syftet är minskad brottslighet i de utpekade områdena, att förhindra nyrekrytering till missbruk och kriminalitet bland våra ungdomar, och ett ökat förtroende för polis och kommunerna hos invånarna.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se