Tjörns kommuns logotype
Land 0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Hit går dina pengar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Invånare i Tjörns kommun betalar för närvarande 34,32 kronor per intjänad hundralapp. Där ingår landstingsskatt, kyrkoavgift, begravningsavgift och kommunal skatt.

Den kommunala skatten 2017 är 21,71 kronor.

Här nedan kan du se hur stor del av en hundralapp i kommunal skatt som går till de olika verksamheterna.

Kommunens inkomster består av skatter, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag.

 

Hundralapp

 

42 kr Grundskola, förskola, särskola och gymnasieskola


 

 

 

38 kr Social omsorg, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg

 

 

 

7 kr Kommunkansli och kommungemensamma kostnader

6 kr Kultur- och fritidsverksamhet

4 kr Samhällsbyggnad

2 kr Räddningstjänst

1 kr Politisk verksamhet

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se