Tjörns kommuns logotype
Land 3,5 °C Hav 8,9*°C
Medelvind N 2,2 m/s

Delårsbokslut

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun gör två delårsbokslut per år, ett för perioden 1 januari–30 april och ett för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsboksluten används för att följa upp kommunens totala verksamhet och ekonomi. Rapporterna inkluderar de kommunala bolagen.

Den ekonomiska uppföljningen innehåller dels ett delårsbokslut för såväl kommunen som koncernen, dels en prognos för hela året för kommunen.

Kommunfullmäktige behandlar delårsrapport 1 i juni månad och delårsrapport 2 i början av november månad.

Månadsuppföljningar görs i mars, maj, juni, september och oktober.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se