Tjörns kommuns logotype
Temperatur 10,1 °C
Medelvind ENE 1,3 m/s

Kvalitetsdeklaration individuell genomförandeplan inom särskilda boenden, vård- och äldreomsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Med särskilda boende menas ett boende där det finns personal dygnet runt. Du kan ansök om särskilda boende och få ditt behov prövat när du inte längre kan få tillräcklig hjälp i hemmet och behöver ha tillgång till personal dygnet runt.

Frågor och ansökan om särskilda boende görs hos socialsekreteraren i mottagningsgruppen. Mer information om särskilda boende finns på Tjörns kommuns hemsida www.tjorn.se, under rubrikerna Omsorg & hjälp/äldre/boende för äldre.

Värdegrund för Tjörns kommuns äldreomsorg

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller värdighetsgarantier inom äldreomsorgen motsvaras dessa av denna kvalitetsdeklaration. Tjörns kommuns värdegrund för äldreomsorgen, som beslutades av Socialnämnden 2014-04-23, ska genomsyras av trygghet för den enskilde genom integritet, intresse, delaktighet och kvalitet.

Vi lovar

För att du ska få dina behov tillgodosedda ansvarar enhetschefen på särskilda boendet att en individuell genomförandeplan upprättas inom 14 dagar efter inflyttningen. Genomförandeplanen följs därefter upp var 6:e månad eller vid behov.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du berättar för oss om hur du vill ha dina insatser utförda utifrån biståndsbeslutet.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om vi av olika anledningar inte uppfyller kvalitetsdeklarationen kan du kontakta enhetschefen och få en förklaring.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.15
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vad gäller upprättande av din genomförandeplan, var god kontakta enhetschefen på ditt boende:

Enhetschefer:
Lilldahls särskilda boende,
0304-60 16 88

Valåsens särskilda boende
0304-60 13 10

Tubberödshus särskilda boende, 0304-60 12 21

Rönnängs särskilda boende,
0304-60 13 16

Klövedals särskilda boende,
0304-60 15 70

Kvarnbackens servicehus,
0304-60 10 37

sociala@tjorn.se

Avdelningschef:
Vård och äldreomsorgen,
0304-60 10 76

Ansökan om särskilda boenden:
Mottagningsgruppen
0304-60 19 99, mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se