Tjörns kommuns logotype
Land 17,1 °C Hav 15,3°C
Medelvind SSW 4,5 m/s

Kvalitetsdeklaration registrering dricksvattenanläggning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Dricksvatten är ett livsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenanläggningen som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ska anmälas till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott så att den kan registreras.

Vilka ska anmäla sin verksamhet till kommunen?

Den som ansvar för en brunn, vattenverk eller en distributionsanläggning för dricksvatten enligt nedan ska anmäla denna för registrering hos kommunen:

  • Livsmedelsverksamhet
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10m3 dricksvatten eller mer per dygn eller om minst 50 personer förses med dricksvatten.
  • En anläggning som tillhandahåller eller använder dricksvatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet

Den som är huvudansvarig för dricksvattenanläggning är skyldig att se till att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott alltid har aktuell information om anläggningen.

Blankett för anmälan om registrering av dricksvattenanläggningar finns på Tjörns kommuns webbplats, www.tjorn.se, under fliken Bygga, Bo & Miljö/Blanketter.

Mer information för dig som livsmedelsföretagare finns på Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se

Vi lovar

Vi lovar att beslut i ärenden om registrering av dricksvattenanläggning fattas inom två veckor från att anmälningsblankett inkommit.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att du lämnar in en fullständig och korrekt ifylld anmälningsblankett.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.51
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expeditionen för sektor Samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  0304-60 11 06

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se