Tjörns kommuns logotype
Land 13,3 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Kvalitetsdeklaration miljömål Tjörns Måltids AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål, dessa skall vara vägledande hur
Sverige bedriver miljöarbetet nationellt inom EU och internationellt.
Kommunerna har en viktig roll i arbetet, och även du och jag.
Tjörns Kommun har beslutat om lokala miljömål som alla förvaltningar
och bolag skall arbete med. Målet är att bli en bättre miljökommun.

Om du vill läsa mer om miljömålen hittar du information från miljöstyrningsrådet på deras hemsida www.miljomal.se

Tjörns Måltids AB är ett kommunalt bolag som ägs av Orust och Tjörns
Kommun. Bolaget arbetar på uppdrag av kommunerna med att tillaga,
servera och leverera måltider till skolor, förskolor och äldreomsorg.
Våra menyer, inköp av livsmedel och matgästernas val av maträtter
påverkar miljön. För att vi skall kunna arbeta hållbart med miljömålen
krävs långsiktighet och en vilja att förändra vår verksamhet.

Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer och om du vill veta mer om hur
livsmedelsverket arbetar med miljömålen hittar du information på deras hemsida www.livsmedelsverket.se

Vi lovar

Att arbeta med miljömålen:

  •  Giftfri miljö
  •  Begränsad klimatpåverkan
  •  Hav i balans samt levande kust
  •  Ett rikt odlingslandskap

Detta skall vi göra genom att erbjuda fler vegetariska alternativ, erbjuda
fler måltider med kött uppfödda på gräs och örter, öka inköpen av
ekologiska livsmedel och miljömärkt fisk. Vi skall också ta hänsyn till
livsmedlens klimatpåverkan i vår menyplanering och fortsätta vårt arbete
med att minska matsvinnet i kök och servering.

Vi förväntar oss av dig

För att vi skall kunna hålla det vi lovar förväntar vi oss av dig:

  •  att du väljer våra vegetariska alternativ oftare
  •  att du undviker att slänga mat
  •  att du svarar på enkäter om maten

Du får också gärna följa hur vi lever upp till miljömålen, du hittar dessa i
våra bokslut som finns på Tjörns kommuns webbplats..

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan
hållas om detta inträffar redovisas det i vårt bokslut.

Kontakt

Solbritt Törnqvist.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.51
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, kontakta

Solbritt Törnqvist,
VD Tjörns Måltids AB
0304-60 11 18

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se