Tjörns kommuns logotype
Land 17,8 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 4,9 m/s

Kvalitetsdeklaration ansökan om bygglov

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bygglov krävs för ett antal åtgärder. Ta gärna kontakt med byggavdelning i god tid. Då kan du få information och råd om hur ansökan bör se ut.

Information om bygglov och vad som gäller för ett delegationsbeslut finns också på kommunens hemsida och i särskilda broschyrer.

Bygglovsärenden på delegation

Kvalitetsdeklarationen omfattar bygglovsärenden som kan beviljas på delegation av byggavdelningens personal. Den omfattar inte bygglov som måste prövas av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Vi lovar

Vi lovar att

  • beslut i bygglovsärenden fattas inom fyra veckor från att kompletta bygglovshandlingar kommit in.

Vid komplettering räknas fyra veckor från det att kompletteringarna inkommer.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du lämnar in följande handlingar:

  • fullständigt och korrekt ifyllda blanketter
  • fullständiga och korrekta ritningar.

För att ärendet ska vara komplett krävs ibland även andra handlingar. Dessa tas för det mesta fram av byggavdelningen

Om vi inte håller det vi lovar

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Om det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hölls.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.50
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta expeditionen för sektor Samhällsbyggnad.

Expedition
0304-60 11 40 samhallsbyggnad@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se