Tjörns kommuns logotype
Land 22,7 °C Hav 22,8°C
Medelvind SW 1,8 m/s

Kvalitetsdeklaration ansökan om värmepump

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för att inom kommunen inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten.

Blankett för ansökan om värmepump med information finns på Tjörns kommuns webbplats, www.tjorn.se, under fliken Bygga, Bo & Miljö/Blanketter.

Vi lovar

Beslut i ärenden om tillstånd för värmepump fattas inom fyra veckor från att kompletta ansökningshandlingar kommit in.

Vi förväntar oss av dig

  • att ansökan inkommer senast 4 veckor innan åtgärden eller verksamheten ska vidtas eller påbörjas
  • att blanketten är korrekt och utförligt ifylld
  • att korrekta ritningar bifogas
  • att övrig information som kan vara av vikt för handläggningen bifogas.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt.

Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.50
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expedition en för sektor samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  0304-60 11 46

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se