Tjörns kommuns logotype
Land 18,4 °C Hav 15,5°C
Medelvind SSW 5,4 m/s

Kvalitetsdeklaration ansökan om strandskyddsdispens

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområdet 100-300 meter från strandlinjen. Strandskyddet finns för att alla människor ska få tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Enligt miljölagstiftningen är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning om det avhåller allmänheten, förberedelsearbeten för åtgärder enligt ovan eller att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet.

Miljöavdelningen hanterar dispensfrågor som rör verksamheter och åtgärder inom strandskyddat område och som inte är byggnader.

Byggavdelningen utfärdar strandskyddsdispens för byggnader.

Vi lovar

Beslut i ärenden om strandskyddsdispens fattas inom fyra veckor från det att kompletta ansökningshandlingar har kommit in.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att

  • ansökan inkommer senast fyra veckor innan åtgärden eller verksamheten ska vidtas eller påbörjas
  • blanketten är korrekt och utförligt ifylld
  • korrekta ritningar bifogas
  • övrig information som kan vara av vikt för handläggningen bifogas.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.50
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expeditionen för sektor samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  0304-60 11 06

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se