Tjörns kommuns logotype
Land 12,5 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Kvalitetsdeklaration anmälan C-anläggning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Verksamheter eller åtgärder kan enligt miljölagstiftningen vara miljöfarliga verksamheter. Din verksamhet kan räknas som miljöfarlig om till exempel avloppsvatten eller farliga ämnen släpps ut eller om verksamheten påverkar omgivningen genom buller, skakningar, ljus och strålning.

Vissa miljöfarliga verksamheter och åtgärder är anmälningspliktiga och klassas som C-anläggningar enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessa ska anmälas till och prövas av tillsynsmyndigheten innan de startas upp, det vill säga kommunens miljöavdelning.

På kommunens hemsida www.tjorn.se under rubriken Bygga, Bo & Miljö/Miljö- och hälsoskydd/Miljöfarlig verksamhet finns mer information och blankett för anmälan.  

Vi lovar

Beslut i ärenden om anmälan av C-anläggning fattas inom sex veckor från det att kompletta ansökningshandlingar har kommit in.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att

  • ansökan inkommer senast sex veckor innan åtgärden eller verksamheten ska vidtas eller påbörjas
  • blanketten är korrekt och utförligt ifylld
  • korrekta ritningar bifogas
  • övrig information som kan vara av vikt för handläggningen bifogas.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.50
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expeditionen för sektor samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0304-60 11 06

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se