Tjörns kommuns logotype
Land 11,8 °C Hav 15,2*°C
Medelvind WNW 2,2 m/s

Kvalitetsdeklaration anmälan/ansökan om avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Enligt miljölagstiftningen krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller för ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tillstånd söks hos miljöavdelningen.

Det krävs en anmälan till miljöavdelningen, för att inrätta annan avloppsanordning än vattentoalett eller om en ändring av avloppsanordningar med vattentoalett kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (gäller utomplans).

Enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning än vattentoalett, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Blankett för anmälan/ansökan om avlopp finns på Tjörns kommuns webbplats, www.tjorn.se, under fliken Bygga, Bo & Miljö/Blanketter.

Information för dig som vill anlägga eget avlopp finns i broschyren ”Planera för enskilt avlopp”.

Vi lovar

Vi lovar att beslut i ärenden om ansökan eller anmälan av en avloppsanläggning fattas inom fyra veckor från det att kompletta ansökningshandlingar kommit in.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att

  • ansökan inkommer senast 4 veckor innan åtgärden eller verksamheten ska vidtas eller påbörjas
  • blanketten är korrekt och utförligt ifylld
  • korrekta ritningar bifogas
  • övrig information som kan vara av vikt för handläggningen bifogas.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.49
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expeditionen för sektor samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0304-60 12 63

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0304-60 11 39

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se