Tjörns kommuns logotype
Land 21,7 °C Hav 14,7°C
Medelvind S 4,5 m/s

Kvalitetsdeklaration angående handläggningstid för inspektionsrapport

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Efter en inspektion, tillsyn eller kontroll hos en verksamhet som berörs av den lagstiftning som miljöavdelningen har tillsynsansvar över redovisas besöket skriftligen med en inspektionsrapport som därefter sänds till verksamheten. Miljöavdelningen vill att du som kund ska få en god service med inriktning på en rättssäker, enkel och snabb handläggning som präglas av en aktiv dialog. Handläggningstiden beror på vilken typ av verksamhet som inspekteras. En mindre verksamhet går normalt sett snabbare än en större verksamhet. En verksamhet med många brister tar längre tid att handlägga än en verksamhet som har färre eller inga brister alls.

Vi lovar

Efter varje inspektion, tillsyn eller kontroll hos din verksamhet sänds en inspektionsrapport till dig senast 4 veckor från besöksdatumet.

Vi förväntar oss av dig

Att de rätta kontaktuppgifterna för din verksamhet är meddelad till miljöavdelningen senast vid tillsynsbesöket. Organisationsnummer, kontaktperson, postadress och fakturadress ska vara korrekta och fullständiga.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt.

Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, kontakta i första hand den inspektör som besökte dig.

Kontakta i andra hand:

Expeditionen
0304-60 11 48
samhallsbyggnad@tjorn.se


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.49
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektören eller expeditionen för sektor samhällsbyggnad.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0304-60 12 63

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0304-60 11 39

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se