Tjörns kommuns logotype
Land -1,8 °C Hav 4,7*°C
Medelvind NW 2,7 m/s

Kvalitetsdeklaration fritidshemmet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet har en gemensam läroplan med grundskolan och förskoleklassen. I läroplanen klargörs att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande.

Vi lovar

 • Att fritidshemmen bedriver pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Att fritidshemmen är öppna vardagar mellan 06.30 och 18.30 med verksamhet före och efter skoltid
 • Lovtillsyn anordnas för skolbarn i åldern 6-12 år
 • Lovtillsyn anordnas för skolbarn i åldern 6-12 år, som saknar fritidshemsplats och har behov av tillsyn, under samtliga lov utom sommarlovet
 • Under semesterperioden eller planeringsdagar sker samverkan mellan kommunens fritidshem, vilket innebär att verksamheten koncentreras till en eller ett fåtal fritidshem.
 • Frukost och mellanmål till alla inskrivna barn, på loven serveras lunch
 • Vid behov eller enligt önskemål kan fritidshemmets personal delta i skolans        utvecklingssamtal
 • Att fritidshemmet ansvara för tillsyn av barnet från det att barnet lämnas på fritidshemmet till det att det hämtas
 • Kulturverkstad tillsammans med kommunens kulturpedagoger erbjuds under något skollov.

Vi förväntar oss av dig

 • Att du som vårdnadshavare till ett barn med fritidsplats lämnar in nytt schema vid förändringar av barnets vistelsetid.
 • Att du som vårdnadshavare till barn utan fritidshemsplats och som önskar lovtillsyn anmäler det senast en månad före lovet till berörd rektor.
 • Du meddelar eventuella allergier ditt barn har.
 • Att du tar del av fritidshemmets information.
 • Att du kontinuerligt ger fritidshemmet information om ditt barn.
 • I årskurserna 2 och 5 genomför vi en elevgemensam enkät i GR:s regi en gång om året på alla kommunens grundskolor för att följa upp verksamheten och förväntar oss att få respons av elever och vårdnadshavare.


Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Ansvarig rektor meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.


Sidan senast uppdaterad 2018-09-11 16.18

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Lena Ericsson enligt kontaktuppgifter.

Lena Ericsson
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se