Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,4 °C
Medelvind ESE 1,3 m/s

Kvalitetsdeklaration förskolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun erbjuder en förskola med hög andel välutbildad personal. Inom förskolan bedrivs ett aktivt och medvetet arbete med att synliggöra barnens lärande, jämställdhet och värdegrundsfrågor för allas lika värde. Personalen strävar efter att tillgodose varje enskilt barns behov av stimulans och utveckling.

Vi lovar

 • Att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av Tjörns kommuns förskolor ska barnet erbjudas en förskoleplats inom fyra månader. Om föräldrar avböjer anvisad plats kan dock väntetiden bli längre.
 • Att förskolorna bedriver pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från Läroplanen för förskola
 • Ett inskolningssamtal
 • Ett utvecklingssamtal per år
 • Föräldraråd finns på varje förskola
 • Minst ett föräldramöten per år, för nya föräldrar vid varje terminsstart
 • Förskolorna har en säker inomhus- och utomhusmiljö.
 • Barnen serveras näringsrik kost med till minst 20 % ekologiska råvaror.
 • Förskolorna följer en gemensam plan för övergång från förskola till förskoleklass eller grundskola.

Vi förväntar oss av dig

 • Du anmäler behov av plats och vilka tider som omsorg behövs.
 • Du meddelar eventuella allergier ditt barn har.
 • Du kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal.

Har du synpunkter eller tankar och idéer kring förskolan får du gärna höra av dig genom att skicka in en synpunkt via webbformuläret på kommunens webbplats


Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Ansvarig rektor meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-11 16.18

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Lena Ericsson enligt kontaktuppgifter.

Lena Ericsson
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se