Tjörns kommuns logotype
Land 9,9 °C Hav 41,7*°C
Medelvind N 1,3 m/s

Kvalitetsdeklaration föräldrainflytande grundskolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

(Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 § 83)

Varje år genomför Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen en undersökning för att få ett konkret underlag om hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Eftersom undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. Vidare ökar möjligheten att göra jämförelser mellan den egna kommunen och de övriga kommunerna inom GR och därmed kunna lära av varandra.

Resultatet av undersökningen kan med andra ord ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen som helhet som för enskilda skolor.

Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen har Tjörns kommun utökat undersökningen till att omfatta även vårdnadshavarna till eleverna i årskurserna 2, 5 och 8.

Vi lovar

Vi lovar att du som vårdnadshavare till barn i årskurs 2, 5 och/eller 8 ska ges möjlighet att svara på en webbenkät och på så sätt vara med i att påverka verksamhetsutveckling i skola inom nedanstående områden.

  • Trivsel och trygghet
  • Delaktighet och inflytande
  • Skolmiljö
  • Kunskap och lärande
  • Bemötande
  • Fritidshem (endast årskurs f-5)

Vi förväntar oss av dig

Att du som är vårdnadshavare med barn i årskurs 2, 5 och/eller 8 lämnar en e-postadress dit skolan kan skicka inloggningsuppgifter till enkäten.

Att du som är vårdnadshavare med barn i förskola, årskurs 2, 5 och/eller 8 svarar på enkäten och delar med dig av dina åsikter om ditt barns förskola/skola.

Har du synpunkter eller tankar och idéer kring enkäten får du gärna höra av dig genom att skicka in en synpunkt via webbformuläret på kommunens webbplats.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Utvecklingschefen för barn- och utbildning meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-11 16.19

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Lena Ericsson enligt kontaktuppgifter.

Lena Ericsson
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se