Tjörns kommuns logotype
Land 13,1 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Kvalitetsdeklaration estetiska lärprocesser

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Övergripande mål och riktlinjer från Läroplanen

 • Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets- förenings och kulturliv
 • Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, dramaoch dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • Kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Vi lovar

Att alla barn och elever ska få ta del av och själva skapa konst och kultur.

 • Boklådan En bibliotekarie kommer till förskolan med ett urval böcker att upptäcka för 1-4 åringar.
 • En utbildad ateljerista, besöker samtliga femåringar som finns på Tjörns förskolor och  inom den pedagogiska omsorgen och arbetar med skapande verksamhet.
 • Dans och rytmik i förskoleklassen vid fem tillfällen tillsammans med en danspedagog   och en musikpedagog.
 • Dansmatematik Med hjälp av rörelser och rytm och sig själv som redskap utforskas matematiken i årskurs 1.
 • Bild - måleri i Eleverna i årskurs 2 får arbeta med akvarellmåleri tillsammans med bildpedagog vid fem tillfällen samt besöka Nordiska Akvarellmuseet och dess ateljé.
 • Bild - teckning I årskurs 3 arbetar eleverna med fokus på teckning och berättande bild tillsammans med bildpedagog vid fem tillfällen samt besöker Nordiska Akvarellmuseet och dess ateljé.
 • Drama I årskurs 4 arbetar eleverna med pedagogiskt drama tillsammans med dramapedagog.
 • Film I årskurs 5 arbetar eleverna med att göra egen film i grupp.
 • Uppstartsdagar med äventyrspedagogik och drama när man börjar årskurs 6 och byter skola och hamnar i en ny högstadieklass med elever från andra skolor.
 • Samtida konst Årskurs 7 besöker en aktuell utställning på Nordiska Akvarellmuseet   tillsammans med dess konstpedagoger och jobbar kreativt med de frågeställningar den väcker.
 • Skolbio I årskurs 8 är en verksamhet som bidrar till elevernas bildspråkliga utveckling.

Vi förväntar oss av dig

 • Att du meddelar eventuella avvikelser från utlovade deklarationer till oss.
 • Att du tar del om den information som ges kring aktiviterna.


Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Ansvarig rektor meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-11 16.17

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Lena Ericsson enligt kontaktuppgifter.

Lena Ericsson
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se